Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilir Miras Sosyoekonomi Çevre


Sürdürülebİlİrlİk

Pera North Hotel AİLESİ OLARAK; Yaşadığımız coğrafyanın ve dünyamızın bizlere sadece gelecek kuşaklardan emanet aldığımızı ve bu kutsal emaneti en iyi şekilde muhafaza etmek için tüm çalışanları ve paydaşları ile işbirliği içinde olduğumuzu ifade etmek isteriz. Dolayısıyla sürdürülebilir turizm programını otelimizin ve içinde bulunduğumuz sosyal-ekonomik-çevresel sistemin bölünmez bir parçası, hayati önem taşıyan kıymetli bir süreç olduğunu düşünüyoruz.


Pera North Hotel;

Sürdürülebilir yönetim anlayışı ile çevresel açıdan sürdürülebilirliği, sosyal açıdan sorumlu ve ekonomik büyümeyi destekleyen bir stratejiyi tüm çalışanları ile benimseyerek kalıcı olarak hizmet vermektedir. Bu anlamda;
 • Tüm çalışanlarımıza mesleki ve sosyal sorumluluk bilinciyle eğitimler verilmektedir.
 • İşletme yönetimimizin tüm kararları kurum içi paydaşlarımızla ortak alınmaktadır.
 • Yönetim kararları şeffaf ve tüm kurum içi, kurum dışı paydaşları bilgilendirici bir politika izlemektedir.
 • Çalışanlarımızın yasal ve kanuni hakların korunması ile ilgili tüm mevzuatlar uygulanmaktadır. Bu anlamda insan kaynaklarımız çalışanlarımızın tüm yasal haklarının uygulanması konusunda önemle durmaktadır.
 • Yönetim ilkemiz; yasalara ve ahlaki değerler ve kurallara uyan, katılımcı yönetim anlayışını benimsemektedir.
 • Çalışanlarımıza dil, din, ırk, mezhep gözetmeksizin eşit ve adaletli bir çalışma ortamı oluşturmaktadır.
 • Yönetim hedefimiz olarak ölçme ve değerlendirme anketlerimizle kaliteli, kalıcı ve sürdürülebilir bir hizmet anlayışı sunmaktır.

KÜLTÜR MİRASIMIZI KORUYORUZ;

Kültürel mirasın, kültür değerlerimizin korunması ve bir bütün olarak gelecek nesillere aktarılması toplumsal bir görevdir. Pera North Hotel olarak, yerel kalkınma ve değerlerimizin sürdürüle birliği için işletme olarak üzerime düşen sorumluluğumuzun farkındayız, bu bağlamda;
 • Yaşadığımız şehrimizin kültürel değerlerini işletmemizde ön plana çıkararak tanıtımına öncelik ediyoruz.
 • Misafirlerimize sunduğumuz kahvaltı sunumlarında şehrimizin esnaf ve yerel üreticilerinin ürünlerini servis etmekteyiz.
 • İşletme olarak hedefimiz yüzde 100 yerel üretici ile buluşmak ve bu ürünleri hizmet etmek, şehrimizin ve ülkemizin kültürel değer ve simgelerini otelimizde yaşatmaktır.

Sosyo-Ekonomik Sürdürülebİlİrlİk

İşletmemiz ekonomik faaliyetlerin çevresel sonuçlarını tam olarak dikkate alan, değiştirilebilen veya yenilenebilen ve dolayısıyla tükenmeyen kaynakların kullanımına dayanan ekonomik kalkınmayı hedef almaktadır.
 • İşletmemiz, çalışan tüm paydaşlarımızın öncelikli olarak yerel işletmeler ile iş birliği içinde olmasına özen göstermektedir.
 • Ekonomik sürdürülebilirlikte, işletmemizin iç ve dış etkilerini analiz ederek en fazla verimi almak anlayışındadır
 • İşletmemiz ekonomik bütçeleme yaparken, tükenmeyen kaynakların kullanılması için her ay değerlendirme yaparak bütçe ayırmaktadır.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE ÇALIŞMALARIMIZ

Pera North Hotel olarak ürünlerimizin ve kullandığımız tüm malzemelerin çevreye etkilerini minimum seviyeye indirmek için hassasiyetle çalışmaktadır. Su, enerji ve atık tasarrufu konularında yaptığımız çalışmalarla sadece işletmemizi değil yaşadığımız doğayı koruma anlayışı ile hizmet vermektedir Bu bağlamda yaptığımız çalışmalar;
 • Yiyecek ve içecek israfını önlemek amacıyla kahvaltı sunumlarımızı açık büfeden çıkararak tabak kahvaltı sunumlarına çevirdik.
 • Plastik atıkları minimuma indirmek için otelimizin her departmanında arıtma suyuna geçtik.
 • Enerji tasarrufunda bulunmak için işletmemizin tüm alanlarındaki aydınlatmalarını led ışıklandırma ile değiştiriyoruz.
 • Atıkların geri kazanımı için sıfır atık politikasını hayata geçirdik. Kağıt, cam, plastik atıkların ayrıştırılması ve geri dönüşümü için otelimizin her alanında geri dönüşüm kutuları yerleştiriyoruz.